Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Matczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej
  • Jestem żonaty, mam 59 lat.
    Tytuł magistra uzyskałem z socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłem również studia podyplomowe z filologii polskiej oraz organizacji i zarządzania oświatą. Życie zawodowe związałem z łęczyńską oświatą. W latach 2001-2006 pełniłem funkcję wicedyrektora gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Obecnie przebywam na nauczycielskiej emeryturze.
    Od 2010 roku jestem radnym Rady Miejskiej w Łęcznej.
    Od 23 listopada 2018 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza