Gminny Katalog Firm - aktualizacja

16-08-2007, 14:22

Celem Gminnego Katalogu Firm jest wyeliminowanie zjawiska konfliktu interesów polegającego na polecaniu podczas postępowań administracyjnych, w których konieczne jest wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych pracowników urzędu.
W Katalogu zamieszczamy wyłącznie firmy, które wykonują usługi niezbędne do celów proceduralnych, czyli związanych z załatwianiem spraw w urzędzie. Katalog daje mieszkańcom możliwość wyboru wykonawcy usługi. Otwarta forma katalogu (każda firma spełniająca powyższe warunki może się dopisać do Katalogu) realizuje zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.
W katalogu znajdują się firmy działające w zakresie: usług bankowych, fotograficznych, geodezyjnych i kartograficznych, budowlanych, komunalnych, notarialnych, pogrzebowych, projektowych, rachunkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, ksero, usług związanych z zawieraniem małżeństwa (np. filmowanie).
Gminny Katalog Firm

Niniejszy katalog powstał na podstawie danych z publikacji wydawniczych i rejestru działalności gospodarczej. Na pisemną prośbę Urząd wykreśli podmiot z niniejszego Katalogu. Wpisu można dokonać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną (info@um.leczna.pl), z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie usług, które mogą służyć interesantom do celów proceduralnych, czyli załatwiania spraw w Urzędzie.

Urząd Miejski w Łęcznej, luty 2007 r.
ostatni wpis: 8.07.2010 r. 
  • BANKI

    Bank BGŻ
    21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 20
    tel. (081) 752-17-28, 752-17-36
    fax (081) 752-17-38

    Bank Pekao SA Oddział II Świdnik Filia nr 1
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 1
    tel. (081) 752-25-00
    fax (081) 752-24-04

    Bank PKO BP Oddział 1
    21-010 Łęczna, ul. Szkolna 6
    tel. (081) 757-85-00
    fax (081) 757-85-08
    e-mail:  
    www.pkobp.pl

    Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Oddział
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel. (081) 462-21-86
    fax (081) 462-26-28

    Bank Spółdzielczy
    21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 17
    tel. (081) 462-00-52
    fax (081) 752-00-51

    Euro Bank SA
    21- 010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 24
    tel. (081) 752-42-74
    www.eurobank.pl
  • BUDOWLANY NADZÓR

    PW Atest Franciszek Szuba
    21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 2
    tel. (081) 462-85-61, 0695 598 804
  • FOTOGRAFICZNE USŁUGI

    „D. W. Bogucki” Usługi Wideo-Foto
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 17/2
    tel.: (081) 462 23 59
    e-mail:  
    www.dwbogucki.pl

    „Foto QFS” Zakład Fotograficzny
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 1
    e-mail:  

    „Grafion”
    21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza
    tel. 0697 260 672

    Kodak Express. Laboratorium fotograficzne. Jazgarski Dariusz
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5
    tel. (081) 462-22-40

    Kubiak Tomasz. Zakład fotograficzny
    21-010 Łęczna, Rynek II 41
    tel. (0-81) 752 08 91

    Studio Filmowe Splendor
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/34
    tel. (081) 462-30-89, 0501 567 484
    e-mail:
  • GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE USŁUGI

    Fiutka Andrzej
    21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 19/9

    Geo-Inwest Zakrzewska Agnieszka
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 8/30
    e-mail:
    tel. 0-607 070 289, (081) 752-13-77

    Geo-Inwest Zakrzewska Agnieszka
    Pracownia Terenowa
    21-010 Łęczna, Witaniów 99
    tel. (081) 752-13-77 

    Geo-Linia. Usługi geodezyjno-kartograficzne Halina Król
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23
    tel. (081) 462-18-35, 462-00-93, 0696 385 349

    Król Piotr. Usługi geodezyjno-kartograficzne
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 5/5

    Serwin Barbara. Usługi geodezyjne, szacowanie nieruchomości
    21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 12/25

    Siegieda Paweł. Prace geodezyjne i kartograficzne
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/25
    tel. (081) 752-30-28, 0-503 194 028

    Stasiewicz Halina i Ryszard
    21-010 Łęczna, ul. Pogodna 3
    tel. (081) 752-13-73, 0607 475-872 - dodano 28.02.2007 r.
     

    Wysokiński Zenon
    21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 33
    tel. (081) 752-09-74, 0-692 544 206
  • KOMUNALNE USŁUGI

    Jakubowski Krzysztof. Usługi melioracyjne
    21-010 Łęczna, ul. Ogrodowa 15
    tel. (081) 752-13-63
  • NOTARIUSZE

    Tymecki Bogusław Kancelaria Notarialna
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok. 217
    tel. (081) 752-12-12
  • POGRZEBOWE USŁUGI

    Demczuk Stanisław Usługi Pogrzebowe
    21-010 Łęczna, ul. 11 Listopada 4
    tel. (081) 752-16-56

    „Radex-Karawan” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
    21-010 Łęczna, ul. Armii Krajowej 3 lok. 85
    tel. (081) 752-19-14
  • PROJEKTOWE USŁUGI

    Dąbek Zbigniew
    21-010 Łęczna, ul. Generała Sikorskiego 4/30

    Szafran Robert. Usługi budowlane - Biuro projektowe
    21-010 Łęczna, ul. Marszałka Piłsudskiego 25a
    tel. (081) 752-14-02

    Tektum. Pracownia projektowa. Lisiecka Irmina, mgr inż. architekt
    21-010 Łęczna, Wiklinowa 6/5
    tel. (0-81) 462 71 23
  • RACHUNKOWE BIURA, USŁUGI

    „Abak” Biuro Rachunkowe, Bogumiła Kwiatek
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5 m. 121
    tel. (081) 462-17-20
    fax (081) 752-75-24

    Agencja Baaf
    21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 7 skr. poczt. 42
    tel. (081) 462-10-00
    fax (081) 462-10-01
    e-mail:  

    „Baaf” Agencja Usługowo-Handlowa, Biuro Rachunkowe
    21-010 Łęczna, ul. Pańska 7
    tel. (081) 462-10-00

    „Credit” Doradztwo Podatkowe, Grzegorz i Renata Wilk
    Usługi rachunkowe, doradztwo podatkowe
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 7/43
    tel. (081) 752-44-44
    fax (081) 752-43-33

    Biuro Rachunkowe „Dolmax”
    21-010 Łęczna, ul. Ogrodowa 1
    tel. (081) 752-13-23, 752-13-43
    fax (081) 752-40-08
    e-mail:  

    Biuro Rachunkowe Wisława Kubiak 
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel. (081) 752-01-62
    fax (081) 752-01-62
    e-mail:

    www.rachunkowosckubiak.pl

    Grzywaczewska Małgorzata Firma Usługowa
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 20 m. 11
    tel. (081) 752-32-62
    e-mail:   

    „Ideal” Biuro Rachunkowe
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/47
    tel. (081) 752-25-55

    Kancelaria Usług Biurowych
    Aneta Staśkiewicz
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/31
    tel. 507-794-634


    Milcarz-Krzewska Marzena Usługi Finansowo-Księgowe
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 1/121
    tel. (081) 752-34-02
    fax (081) 752-34-02

    „Rekord” Biuro Usług Rachunkowo-Handlowych
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok. 213
    tel. (081) 752-11-83 fax. (081) 752-40-99

    „Register” Biuro Rachunkowe Maria Grzybowska-Zajączkowska
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 19/12
    tel. (081) 752-04-54
    fax (081) 752-17-29
    e-mail: register@data.pl

    „Secret” Usługi i pośrednictwo finansowe
    21-010 Łęczna, Spacerowa 3 lok.9
    tel. (0-81) 462 73 09

    Ul-Pi. Biuro rachunkowe. Piątek U.
    21-010 Łęczna, Staszica 1 lok.122
    tel. (0-81) 752 24 08

    Usługi Rachunkowo-Księgowe Małgorzata Grzywaczewska
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel. (081) 752-32-62

  • RADCY PRAWNI

    Słabek Krzysztof. Kancelaria radcy prawnego
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.129
    tel. 0 603 87 47 64
  • UBEZPIECZENIA

    Agencja ubezpieczeniowa Warta SA, Ergo Hestia SA, TU Uniqua SA, TU Compensa
    21-010 Łęczna, Górnicza 5
    tel. (0-81) 462 70 06

    Cyfra S. Agencja ubezpieczeniowa
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.311
    tel. (0-81) 462 73 73

    Ergo Hestia
    Agencja Generalna Leszek Niewiński
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 112
    tel./ fax (081) 752-24-10
    tel. 0 603 656 328
    e-mail:

    „Gama”. Agencja Zofia Osak
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5
    tel. (081) 462-70-06
    fax (081) 462-35-30

    Perzyńska Barbara. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 lok.323
    tel. (0-81) 752 03 43

    Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA. Inspektorat w Lublinie. Przedstawicielstwo
    21-010 Łęczna, Górnicza 3
    tel. (0-81) 752 06 58

    Przedsiębiorstwo Stanpol
    21- 010 Łęczna, ul.Stefanii Pawlak 3
    tel./fax (081) 752-15-75
    e-mail:   

    Szafran Teresa. Ubezpieczenia
    21-010 Łęczna, Bogdanowicza 3
    tel. (0-81) 752 40 66

    Tryg Polska SA. Towarzystwo Ubezpieczeń
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel. (0-81) 462 30 92

    Uniqa SA
    21-010 Łęczna, Braci Wójcickich 13
    tel. (0-81) 752 34 11
  • XERO

    „ABC” Zakład Poligraficzny
    21-010 Łęczna, ul. Partyzancka 3
    tel. (081) 462 28 68

    FH „Grago”
    21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza

    FHU „Minma”
    21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 24
    tel. (081) 462-76-08

    Sklep „Krzyś”
    21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego

    Przedsiębiorstwo Stanpol
    21- 010 Łęczna, ul. Górnicza 3
    tel./fax (081) 752-15-75
    e-mail:   

    Punkt Informacji Obywatelskiej
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95 (I piętro)
    tel. (081) 752-11-82

    Targowisko Miejskie
    21-010 Łęczna, ul. Braci Wójcickich

    „Wesjan” S.C. Wiesław Krawczyński Romana Krawczyńska
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 89
    tel. (081) 752-16-48
    fax (081) 752-40-48
  • VIDEO

    „D. W. Bogucki” Usługi Wideo-Foto
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 17/2
    tel.: (081) 462 23 59
    e-mail:  
    www.dwbogucki.pl

    „Grafion”
    21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza
    tel. 0697 260 672

    Studio Filmowe Splendor
    21-010 Łęczna, ul. Górnicza 3/34
    Tel. (081) 462-30-89, 0501 567 484
    e-mail:   

    Wideofilmowanie
    21-010 Łęczna, Spacerowa 5/8
    tel. (0-81) 462 75 79

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza