Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Pl. Kościuszki 28
PRACOWNICY
 
→ Teresa Siepsiak
Kierownik USC
tel.
81-535-86-22
fax 81-75-240-01
e-mail:
→Dorota Mazurek
st. d/s obsługi USC
tel.
81-535-86-23
ZAKRES ZADAŃ:

1) rejestracja stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń woli dotyczących, stanu cywilnego mieszkańców,
2) prowadzenie akt stanu cywilnego,
3) realizacja niektórych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz prowadzenie spraw wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego