Referat Organizacyjno-Administracyjny/ Biuro Obsługi Interesanta

Referat Organizacyjno-Administracyjny/
Biuro Obsługi Interesanta
Pl. Kościuszki 5, pok. nr 8
PRACOWNICY:

→ Justyna Mikołajewska
Kierownik Referatu
tel. 81-535-86-02
fax 81-752-02-42
e-mail:  

→ Justyna Woźniak
st. d/s obsługi sekretariatu
tel. 81-535-86-00
fax 81-752-02-42

→ Adam Grzesiuk
informatyk
tel. 81-535-86-05
e-mail:  
 
→ Łukasz Trojanowski
informatyk
tel. 81-535-86-04
e-mail:

→ Małgorzata Kalinowska
st. d/s obsługi administracyjnej
tel. 81-535-86-01

→ Anna Tarka
st. d/s obsługi administracyjnej
tel. 81-535-86-03
→ Aneta Boś 
st. d/s obsługi administracyjnej
tel. 81-535-86-03

→ Milena Przybyś
st. d/s obsługi kancelaryjnej
tel. 81-535-86-01

→ Grzegorz Kuczyński
st. d/s promocji miasta
tel. 81-535-86-04
e-mail:

ZAKRES ZADAŃ:

1) przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,
2) obsługa sekretarska Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
3) przyjmowanie skarg i wniosków obywateli na działalność Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków,
4) prowadzenie kancelarii ogólnej i obsługa przepływu korespondencji,
5) wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami, referendum oraz przeprowadzaniem spisów,
6) utrzymanie budynków Urzędu,
7) zabezpieczenie mienia Urzędu,
8) obsługa gospodarcza, transportowa i telekomunikacyjna Urzędu,
9) obsługa informatyczna Urzędu,
10) sprawy obsługi współpracy Gminy z zagranicą,
11) prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej gminy,
12) organizacja przepływu informacji między samorządem gminnym a mediami,
13) promocja nowych form prowadzenia działalności gospodarczej,
14) opracowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Łęcznej we współpracy z Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy,
15) opracowywanie i wydawanie wydawnictw informujących o działaniach organów gminy,
16) prowadzenie Biura Obsługi Interesanta,
17) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
18) prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych,
19) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza