St. ds. obronności i zarządzania kryzysowego

St. ds. obronności i zarządzania kryzysowego
Plac Kościuszki 28
→Joanna Przystupa 
tel. 81-535-86-24
fax 81-535-86-62
e-mail:
ZAKRES ZADAŃ:
 
1) sprawy powszechnego obowiązku obrony,
2) nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
3) przygotowanie ludności do wykonywania zadań w ramach powszechnej samoobrony,
4) sprawy z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy,
5) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej