Budowa ulicy Księży Wrześniewskich

09-04-2014, 17:18

Wybudowano ulicę łączącą Al. Jana Pawła II z ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowiącą jednocześnie dojazd do komendy policji. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej. Wybudowano odwodnienie jezdni i oświetlenie uliczne oraz przebudowano kolidujące uzbrojenie podziemne.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 998.662,61 zł

Okres realizacji: 2011 – 2012

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza