Przebudowa ulicy Mickiewicza

09-04-2014, 17:14

Przebudowano ulicę Mickiewicza wraz z wykonaniem nowej sieci kanalizacji deszczowej i energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Nawierzchnię jezdni i chodników wykonano o z kostki brukowej.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 736.273,09 zł
Kwota dofinansowania: 221.761,00 zł

Okres realizacji: 2012-2013

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza