Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Przemysłowej w Łęcznej

09-04-2014, 17:06

Teren targowiska utwardzono kostką brukową i kruszywem mineralnym. Wybudowano drogę dojazdową z miejscami parkingowymi. Wybudowano dwie wiaty, budynek obsługi z zapleczem sanitarno-weterynaryjnym, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Wybudowano kanalizację deszczową, przyłącza wod-kan. i elektroenergetyczne. Targowisko wyposażono w stoły targowe.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 1.291.696,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków PROW 2007-2013: 55.142,00 zł

Okres realizacji: 2011-2012

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza