Budowa "Orlika" przy ul. Jaśminowej

09-04-2014, 16:54

Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Jaśminowej

W ramach zadania wybudowano kompleks sportowy przy szkole, w tym: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem, dojście o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ogrodzenie kompleksu o wysokości 4 m, oświetlenie kompleksu. Modernizacja pomieszczeń szkoły i dostosowanie ich do funkcji zaplecza sanitarno-szatniowego.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 933.780,98 zł
Kwota dofinansowania: 615.120,00 zł

Okres realizacji: 2010

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza