Budowa kanalizacji w Starej Wsi i Podzamczu

09-04-2014, 16:45

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej była realizowana w Starej Wsi, Podzamczu i Witaniowie. Celem inwestycji była poprawa warunków bytowych i sanitarnych mieszkańców skanalizowanych miejscowości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Łęczna.Prace przy budowie kanalizacji były realizowane etapowo w latach 2007 - 2011:

I etap – 2673 m sieci kanalizacji, 96 studni rewizyjnych, 1 przepompownia sieciowa, 1 przydomowa przepompownia ścieków.

II, III, IV, V etap –9548,20 m sieci kanalizacji, 94 studnie rewizyjne, 1 sieciowa przepompownia ścieków.

VI etap – 5139 m sieci kanalizacji, 135 studni rewizyjnych, 2 przepompownia sieciowa, 8 przydomowych przepompowni.

Łączny koszt budowy kanalizacji wyniósł 6 088 315,77 zł z tego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej wysokości2 502 328, 78 zł.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza