Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łęcznej

09-04-2014, 16:36

Inwestycja obejmowała rozbudowę obiektu i nadbudowę pełnej kondygnacji budynku, w tym: kubatura części wykonanej – 2200,00 m3, powierzchnia użytkowa części wykonanej – 548,76 m2. Ściany tradycyjne murowane. Stropy prefabrykowane typu Teriva. Klatka schodowa monolityczna żelbetowa. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową. Zmodernizowaną część budynku wyposażono w instalacje: wod.-kan., c.o. i c.w.u., elektryczną, teletechniczną i komputerową.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 2.133.509,19 zł
Okres realizacji: 2009

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza