Wymiana istniejących sieci wodociągowych na Rynku I i Rynku III w Łęcznej

09-04-2014, 15:55

W ramach rewitalizacji Starego Miasta przeprowadzono wymianę sieci wodociągowej z przyłączami na Rynku I i Rynku III oraz w przyległych ulicach.

Większość sieci wodociągowych na Starym Mieście została wykonana przed 1980r., a część nawet w latach 50 i 60 ubiegłego wieku.Użyte wówczas do budowy wodociągu materiały takie jak azbestocement, żeliwo szare i stal, oraz zastosowane ówczesne metody połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur nie zapewniały bezawaryjnego przesyłu wody. Swojego zadania nie spełniały również przyłącza wodociągowe wykonane z rur stalowych spawanych lub skręcanych bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Prace przy wymianie wodociągu były prowadzone równocześnie przez dwa zespoły. Jeden z nich prowadził prace w rejonie Rynku I oraz w ulicach Pańska i 3-go Maja, natomiast drugi zespół odpowiadał za wymianę sieci wodociągowej w Rynku III oraz w ulicy Kanałowej.

W efekcie przeprowadzonych prac wymieniono łącznie 1331 m sieci wodociągowej, 775 m przyłączy wodociągowych oraz 9 hydrantów ppoż.

Sprawdzono także drożność istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepłukano ją, a studnie rewizyjne poddano oględzinom i oczyszczono. Uszkodzone elementy studni wymieniono na nowe.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza