Położenie, miasto dziś

"Ukazała się nam zręczna na przemysły swoje Łęczna" - pisał o naszym mieście w XVIII wieku wielki poeta, Ignacy Krasicki, wspominając wielkie jarmarki łęczyńskie. Targi te portretowali wybitni malarze: J.P. Norblin i J. Chełmoński. Miasto doczekało się także wzmianki w „Potopie” Henryka Sienkiewicza.

Łęczna posiada prawa miejskie od 1467 roku, a więc już od 540 lat. W herbie znajduje się dzik, który według legendy uratował mieszkańców przed groźnym pożarem.

Największy rozwój Łęcznej przypadł na okres tworzenia Lubelskiego Zagłębia Węglowego i kopalni w pobliskiej Bogdance. Dziś "Bogdanka" - od kilku lat najlepsza kopalnia w Polsce, jest głównym pracodawcą dla większości mieszkańców Łęcznej.

Obecnie gmina ma powierzchnię 74,9 km kw. W Łęcznej mieszka ponad 21,5 tys. mieszkańców, zaś na terenach wiejskich - 3,5 tys. Łęczną dzieli od Lublina - stolicy województwa - około 20 km.

Oprócz pięknych łęczyńskich zabytków warto zobaczyć urocze okolice - Nadwieprzański Park Krajobrazowy czy pobliskie Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.

Łęczna leży w obszarze Wyżyny Lubelskiej, w centrum województwa lubelskiego, 25 km na wschód od Lublina, przy drodze krajowej Lublin - Włodawa. Krzyżują się tu również drogi o znaczeniu lokalnym: Biskupice - Lubartów i Łęczna - Sosnowica. Najbliższa stacja kolejowa, linii Lublin - Chełm, znajduje się w Minkowicach. Od przejścia granicznego w Dorohusku dzieli Łęczną odległość 70 km.

Miasto położone jest na bezleśnym płaskowyżu lessowym, na skraju doliny rzeki Wieprz, jego starsza część rozsiadła się natomiast na wysokiej skarpie, w widłach Wieprza i Świnki. Znaczne obszary gminy Łęczna objęte są ochroną przyrody, gdyż 20 proc. gminy znajduje się w strefie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, a dalsze 30 proc. stanowią tereny strefy ochronnej Parku. W gminie znajduje się północno-zachodnia część Parku obejmująca przełomowy odcinek doliny, tzw. Łęczyński przełom Wieprza, jeden z najbardziej malowniczych fragmentów tego chronionego obszaru.

Łęczna stanowi też doskonały punkt wypadowy na całe Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, krainę 68 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, tworzących razem powierzchnię 2726 ha. Większość jezior ma regularny, zbliżony do koła zarys linii brzegowej, różnią się natomiast pod względem biologicznym. Mamy tu zarówno jeziora eutroficzne (zasobne w ryby) oraz dystroficzne (zanikowe). Niską trofią charakteryzuje się 1-2 jeziora, które można określić jako mezotroficzne.

Wraz z różnorodnością wód występuje tu ogromne bogactwo flory i fauny, a na zróżnicowanym terenie zachowały się tu siedliska lęgowe i bytowe rzadkich gatunków ptaków. Lasy są też bogate w zwierzynę. Słowem raj dla spragnionych odpoczynku i kontaktu z przyrodą.

ŁĘCZNA NA MAPACH INTERNETOWYCH:

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza