XIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 30 października 2019 r.

24-10-2019, 11:11

XIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 30 października 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 14:00.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy Samorządem Gminy Łęczna i Samorządami Miasta: Hoła Prystań i Kałanczak na Ukrainie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia środków finansowych w „Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012 – 2020” z inwestycji drogowych o numerach 820 i 829.
8. Zapoznanie się z informacją o sytuacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łęczna.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Więcej informacji na portalu eSesja

RODO Klauzula informacyjna transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej  

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza