Spichlerz – fotoreportaż z placu budowy

04-10-2019, 08:28

Ekipy budowlane pracowicie spędziły lato na przebudowie spichlerza. Zakończyły się już roboty konstrukcyjne, konstrukcja i pokrycie dachu są już gotowe. Na dniach pojawią się okna. Wszystkie detale architektoniczne wykonane z cegły są już naprawione, a elewacja jest szykowana do wykonania tynku. We wnętrzu budynku w dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe. Ukończono już budowę ścianek działowych oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” został wybrany do dofinansowania w konkursie Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja jest zrealizowana ze środków własnych Gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.538.032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461.460,43 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540.000, 00 zł.

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza