Co nowego nad Świnką?

03-10-2019, 07:46

Najbardziej naturalny zakątek zespołu dworsko-parkowego tym razem w jesiennej scenerii. Zakończono już nasadzenia i sianie trawników. Ścieżki z kostki granitowej w najbardziej stromych miejscach parku także już zostały wykonane. Trwa budowa pozostałych ścieżek oraz oświetlenia parkowego.

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap”, jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza