Podaruj wiersz – seniorki w akcji

27-09-2019, 12:24

Seniorki z Klubu e- Senior z Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej wzięły udział  w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową w Warszawie.

W liście przesłanym do biblioteki przez Fundację czytamy „W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni”.

Panie, zgodnie z założeniem akcji, przepisywały odręcznie wybrany przez siebie wiersz Herberta i ofiarowywały go wybranej osobie.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza