Program Mieszkanie Plus w Łęcznej

20-09-2019, 07:26

Rozpoczynamy przygotowania do wdrożenia w Łęcznej programu rządowego - Mieszkanie Plus. Gmina wytypowała w Łęcznej w pobliżu ul. Jaśminowej nieruchomość, na której może powstać inwestycja realizowana w ramach programu.

Do opracowywania koncepcji wdrażania programu i planowania realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia niezbędne jest określenie rzeczywistego zainteresowania mieszkańców inwestycją. W tym celu przygotowana została ankieta.

Wypełnioną ankietę należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęcznej – Łęczna Plac Kościuszki 5, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Ankiety będą przyjmowane w dniach od 23 września 2019 r. do 23 października 2019 r.

Po analizie złożonych ankiet przewidujemy zorganizowanie spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli PFR Nieruchomości S.A., spółki realizującej zadania w programie Mieszkanie Plus dla zainteresowanych mieszkańców.

Więcej informacji dotyczących programu rządowego - Mieszkanie Plus znaleźć można na stronie www.mieszkanieplus.gov.pl  
Informacje dotyczące ankiety Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5, pok. nr 1 – tel. 81 535 86 53.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza