Zebranie wyborcze mieszkańców osiedla "Słoneczne"

12-09-2019, 10:55

Uwaga
Mieszkańcy Osiedla „Słoneczne” w Łęcznej


Przewodniczący Zarządu Osiedla „Słoneczne” poprzedniej kadencji,
na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla „Słoneczne”,
zwołuje na dzień 19 września 2019 r. – godz. 17:00 Zebranie Wyborcze Mieszkańców Osiedla „Słoneczne”
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej ul. Plac Kościuszki22
na którym zostanie wybrany Zarząd Osiedla na kadencję 2019 – 2023

(drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, w tym samym dniu o godzinie 17:15)

Przewodniczący Zarządu Osiedla
poprzedniej kadencji
Grzegorz Krzyżanowski

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza