Postępy prac przy rewitalizacji

08-08-2019, 12:24

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to pierwsze przedsięwzięcie w ramach projektu rewitalizacyjnego. Za jego realizację odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Łęczna” Sp. z o.o.

Do końca marca 2020 roku wykonawca przebuduje ponad 1 km sieci wodociągowej oraz ponad 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki inwestycji kolejne budynki na Starym Mieście zostaną podłączone do kanalizacji. Poprawi się także jakość wody dostarczanej do odbiorców. Prace są prowadzone pod nadzorem archeologa.

Przygotowania do realizacji trwały od kilku lat. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną, a w 2017 roku inwestycja została wpisana do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza