Ścieżką do zamku [zdjęcia]

04-07-2019, 10:51

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy ścieżek na nadwieprzańskiej skarpie. Niedostępne do tej pory miejsca staną się łatwym celem spacerów i wycieczek. Dzięki nowym ścieżkom będzie można popatrzeć na Świnkę i Wieprz z wysokości kilkunastu metrów, a także obejrzeć widok jaki rozpościera się z miejsca, w którym stał łęczyński zamek. Przypominamy, że badania georadarem prowadzone w 2017 roku potwierdziły istnienie „konstrukcji murowanych”.

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap”, jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.