Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Łęczna za 2018 rok

07-06-2019, 13:44

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Łęcznej przedstawia Radzie Miejskiej w Łęcznej Raport o stanie Gminy Łęczna za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Łęczna za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łęczna odbędzie się
19 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
18 czerwca 2019 r. do godziny 16:00 w Biurze Rady Miejskiej w Łęcznej przy ul. Plac Kościuszki 22.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w pliku zamieszczonym poniżej, a także w Biurze Rady Miejskiej ul. Plac Kościuszki 22 oraz w Biurze Obsługi Interesanta ul. Plac Kościuszki 5 (pokój nr 8).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łęcznej
Krzysztof Matczuk

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza