Ruszyły prace rewitalizacyjne na Starym Mieście

06-06-2019, 14:06

Niedawno informowaliśmy o podpisaniu umowy na wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Starym Mieście. Dzisiaj informacja gdzie i kiedy należy spodziewać się ekip budowlanych. Przypominamy, że wymiana sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to jeden z elementów projektu polegającego na kompleksowej rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej.

Od 20 maja trwają prace przy wymianie istniejącej kanalizacji przy ul. Rynek II nr 34 i 35. W następnej kolejności wykonawca zajmie się wymianą ww. odcinka oraz remontem istniejących studni przy ul. Rynek II. Po wykonaniu remontu (od czerwca) wykonawca rozpocznie wykonywanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek II. Prace związane z siecią wodociągową rozpoczną się w pierwszej kolejności na ul. Krótkiej oraz na ul. Rynek II nr 21-32, a później na ul. Rynek II nr 2-19.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza