IX Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - na żywo od godziny 14:00

24-05-2019, 07:13

IX Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 29 maja 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Transmisja na żywo dostępna tutaj.

Początek obrad – godz. 14:00
Przewidywany porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

4.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2019 – 2026.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
na 2019 rok.

7.    Wolne wnioski.
8.    Sprawy organizacyjne.
9.    Zakończenie obrad.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza