Zebranie wyborcze - sołectwo Trębaczów

23-05-2019, 14:20

UWAGA!
MIESZKAŃCY SOŁECTWA TRĘBACZÓW

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Sołectwa
Burmistrz Łęcznej zwołuje na dzień 27 maja 2019 roku
o godz. 1700 – pierwszy termin
o godz. 1715 – drugi termin
w budynku szkoły w Zofiówce

ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA TRĘBACZÓW,
na którym zostanie wybrany
Sołtys i Rada Sołecka
na kadencję 2019 – 2023

Burmistrz Łęcznej
mgr Leszek Włodarski

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza