Posiedzenia i szkolenie obwodowych komisji wyborczych

07-05-2019, 14:03

Zgodnie z postanowieniem nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., informujemy, że pierwsze posiedzenie i szkolenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy Placu Kościuszki 22:
dla komisji nr 1-8 – 16 maja, godz. 15.30
dla komisji nr 9-16 – 16 maja, godz. 12.00

Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.
Na spotkaniu będą zbierane dane potrzebne do wypełnienia oświadczenia w sprawie wypłaty diety – czyli m.in. numer konta bankowego i numer PESEL.
W razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łęcznej pod numerem telefonu 81 535-86-03 lub 81 535-86-02.

Podstawa urlopowania:
Zgodnie z art. 154 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) członkowi obwodowej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza