VI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 27 marca 2019 - Oglądaj na żywo od 14:00

22-03-2019, 14:17

VI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 27 marca 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2018 roku.
5. Zapoznanie się z informacją o działalności Straży Miejskiej w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska do poselskich projektów ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

13. Wolne wnioski.
14. Sprawy organizacyjne.
15. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza