Postępy prac w spichlerzu

18-02-2019, 11:16

Prezentujemy postępy prac przy rewitalizacji spichlerza. Po zakończeniu robót w przebudowanym budynku będzie mieścił się Środowiskowy Dom Samopomocy. Po wybudowaniu ścian piwnicy w głównym budynku wykonano poziomy kanalizacyjne i podłoża betonowe w piwnicy.

Teraz przyszedł czas na wykonanie stropu. Zakończono już zakładanie szalunku stropu nad piwnicą oraz zbrojenie płyty stropowej. Dzisiaj rozpocznie się betonowanie. W tym samym czasie wykonano ściany piwnicy w części dobudowanej. Następnym etapem będzie wykonanie stropu nad piwnicą przybudówki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z postępu prac.

Inwestycja jest zrealizowana ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.538.032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461.460,43 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540.000, 00 zł.

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” został wybrany do dofinansowania w konkursie Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza