Wybierzmy radę osiedla "Bobrowniki"

25-02-2019, 13:34

Mieszkańcy osiedla
„Bobrowniki” w Łęcznej


Burmistrz Łęcznej, na podstawie § 14 ust. 3 statutu osiedla „Bobrowniki”, zwołuje na dzień

25 lutego 2019 r. – godz. 17:00

zebranie wyborcze
mieszkańców osiedla

w szkole podstawowej nr 4 w Łęcznej
ul. Jaśminowa 6,
na którym zostanie wybrana rada osiedla na kadencję 2018-2022

(drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, w tym samym dniu o godzinie 17:15)

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza