Tradycyjny sad - projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli

19-10-2017, 08:01

Fundacja Banku Ochrony Środowiska w październiku 2017 r. uruchamia projekt edukacyjny „Tradycyjny Sad", we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej oraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Adresatem są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt poświęcony jest restytucji sadów złożonych z tradycyjnych odmian jabłoni. Praktycznym działaniem dla zespołów szkolnych biorących udział w konkursie będzie promocja wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych wśród środowiska szkolnego i lokalnego oraz założenie mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie.

Może to być teren szkolny, parafialny lub należący do gminy np. fragment parku. Proponujemy założenie niewielkiego sadu, ale uprawianego metodą ekologiczną - składającego się z co najmniej 5 drzew. Wyjaśniamy dlaczego w dzisiejszych czasach ważny jest powrót do uprawy starych odmian drzew owocowych - jest to nie tylko odniesienie do tradycji, ale także sposób otrzymania zdrowych owoców / nie poddawanych zabiegom chemicznym/ . Dzisiejsze odmiany są słabsze i mniej odporne na choroby - w celu uzyskania plonów konieczne jest stosowanie licznych oprysków.
PLATFORMA KOMUNIKACJI

Platformą komunikacji z zespołami jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są wszelkie materiały wspomagające wypełnienie zadań konkursowych, a także baza wiedzy w postaci unikalnego poradnika

PORADNIK OD LAIKA DO EKO - SADOWNIKA
Poradnik „Od laika do eko-sadownika" pozwala na stworzenie własnego mini sadu nawet przez osoby, które nie mają doświadczenia ogrodniczego. Poradnik został opracowany przez wiodące ośrodki pomologiczne w Polsce, takie jak Polska Akademia Nauk - Ogród Botaniczny w Powsinie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

TWORZENIE MAPY POMOLOGICZNEJ
W ramach projektu, we współpracy z Polską Akademią Nauk, zostanie także stworzona Mapa Pomologiczna Polski. Udział w tym zadaniu, polega na inwentaryzacji starych odmian jabłoni i grusz. Ta niezwykle cenna inicjatywa pozwoli zachować pulę genetyczną | ginących odmian.

Jesteśmy przekonani, że projekt ma dużą wartość poznawczą i praktyczną. Dlatego kierujemy go do młodzieży, która swoją wiedzę przekaże także dorosłym, którzy mogą już założyć swoje przydomowe sady.
Fundacja Banku Ochrony Środowiska od 2010 roku prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Specjalizuje się w edukacji ekologicznej i prozdrowotnej adresując swoje projekty, przede wszystkim w formie konkursów, do uczniów szkół wszystkich stopni. Nasze projekty stanowią doskonały sposób na zdobycie wiedzy poszerzającej informacje zawarte w programie szkolnym. Dla nauczycieli są też okazją na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Udział we wszystkich naszych konkursach jest bezpłatny

Ten konkurs, to także niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli, na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. To również szansa na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest obcowanie z przyrodą i stworzenie własnego mini sadu.

Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą" przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza